alien

تصور میکنم زمانی که خدای آسمان ها و زمین در حال آفرینش و بسته بندی مخلوقاتش بوده اشتباهی رخ داده و روح من رو اشتباها در جعبه ی یک انسان قرار داده و به زمین فرستاده ! و حالا من در کالبد یک انسان زندانی شده ام ! شاید من باید موجود دیگه ای میبودم ! شاید موجودی ساکن در سیاره ای دور ... خیلی دور ...

نمیدونم !


About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان