میم مثل مریم

مریم مادر یک دختربچه ی چهارساله بود ...

مریم همسری عاشق و مهربان بود ... 

مریم جوان بود ...

مریم یک پزشک بود ...

مریم با سرطان مبارزه کرد ...

اما ...

پر پر شد ...


+قلبم درد میکنه...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان