پارکینگ هیات علمی

توی محوطه ی بیمارستان چشمم افتاد به تابلوی "پارکینگ هیات علمی" ...

 سیل قوطی های فلزی پارک شده رو تماشا کردم و بعد با خودم تکرار کردم : "پارکینگ هیات علمی" 

عبارتی که دو تا از بزرگترین رویاهای آدم های دور و بر من رو به شکلی نمادین نشون میده! 

تشکیل شده از دو بخش پارکینگ + هیات علمی ! و نشون دهنده ی دو رویای بزرگ هر کدوم از این آدم هاست ...یعنی "پول" و "مقام اجتماعی" ! بعد با خودم فکر کردم چرا خیالِ داشتنِ این دو من رو به وجد نمیاره !؟ اصلا بحث قناعت و اینجور فضایل انسانی نیست (که من ازین فضایل مبرا هستم!) 

 اصلا از خودم تعریف نمیکنم ،یکوقت اشتباه نشه!

 من ندانسته راهی رو برای زندگیم انتخاب کردم که قاعدتا "باید" این دو چیز رو آرزو کنم و رویاش رو ببینم ...اما نمیبینم ! چرا ؟ واتس رانگ ویت می؟

+ میدونی بی آرزو شدن اتفاق خیلی وحشتناکیه ...

+ موقعیت : آخرین کشیک اورژانس جراحی! تنکس گاد واقعا !

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان