پایان ماه دوم

1.این مدت میلم به نوشتن خیلی کم شده ، حرف های زیادی تو سرم میچرخه اما نمیتونم سر و تهش رو بگیرم و بنویسم!همه چیز در هاله ای از ابهامه ... شاید این هم از ویژگی سالهای بیست سالگی و چالش هاش باشه ...اینکه نمیدونی چی میخوای و داری چیکار میکنی و کلا همه جوره در ابهامی ... کی در بیام از این مه ،خدا داند !!! 

2.بخش جراحی به طور رسمی فردا به پایان خواهد رسید و من دومین ماه اینترنی رو گذروندم ... 16تای دیگه مونده ... 

3.راستی نکنه تیردخت داره تموم میشه ؟ 

4.بعد از بیست و پنج سال زندگی دنیای من هنوز خلوته ،دوستان خیلی خیلی کمی دارم ! این نگران کننده ست مگه نه؟ ترس ذاتی هر آدمی از فراموش شدن و دوست داشته نشدن و رها شدن ...
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان