سقف!

یک لحظه چشم هات رو میبندی ؛دنیا و ما فیها رو فراموش میکنی ، از پشت پلک های بسته ات آرزوهات رو بیدار میکنی ، بهشون بال و پر میدی ،پرواز میکنند ،بالا میرن ...بالا و بالاتر ... تا اینکه ...

بومب!!!

یهو میخورن به سقف و برمیگردن پایین ! یهو برخورد چیزی شبیه به آجر با کله ی مبارک رو تجربه میکنی! چشم هات رو باز میکنی و دوباره زندگی واقعی و بوگندوت رو به روته !

+ میشه جایی زندگی کرد که هیچ سقفی نداشته باشه؟ 

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان