ترس نشونه ی خوبیه مگه نه؟

وقتی که بچه بودم از تاریکی و تنهایی میترسیدم ، توی تنهاییم موجودات خیالی و عجیب و غریب رو میدیدم و ازشون میترسیدم ...


امشب توی خونه تنهام ...و میترسم ...


توی این فاصله (از بچگی تا امروز) با تنهایی کنار اومده بودم ، خیلی وقتها اصلا بهش فکر نمیکردم ...عادی شده بود برام ...اما ... اما امشب دوباره میترسم ...
ترس نشونه ی خوبیه مگه نه؟ این یعنی "زنده" ام ... 

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان