باید درس بخونم !

1.بعد از مدت ها دوباره میرم سراغ سنت حسنه ی چای نوشیدن ! کابینت ها رو باز و بسته میکنم ،بسته ی چای خشک رو پیدا میکنم ، یک قاشق چای برمیدارم تا بریزم توی فلاسک ! پخش میشه رو زمین و همه جا میریزه جز توی فلاسک ! پیر شدم و دستام میلرزه ... 

2.باید درس بخونم ،باید درس بخونم ، باید درس بخونم ، اما نمیدونم از کجا شروع کنم ... قبل از اون هم باید یک گُول برای خودم مشخص کنم ، مثلا به هدف امتحان دستیاری ! هووو حالا کو تا دستیاری ...ضمن اینکه مردد هستم که بخوام اصلا توش شرکت کنم ... 

3. ............

4. این روزها رو چطوری باید گذروند ؟ این اندک روز تا 25ساله شدن ... 

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان