!The Memory Sucks

حافظه ام ضعیف شده ،خیلی ضعیف ، هر چقدر بگم و بخندم و شیطنت کنم ،هر چقدر که به خودم بگم من افسرده نیستم و درمان شدم، این ضعف حافظه(از علایم دراز مدت افسردگی) یادم میندازه که اتفاقا دارم در اعماق افسردگی دست و پا میزنم ! چند روز پیش صبح زود از خونه زدم بیرون وسط راه یادم اومد کلیدهامو برنداشتم ! برگشتم ،کلیدهارو برداشتم و دوباره راهی شدم ! پنج دقیقه بعد یادم اومد کیف پولم رو جا گذاشتم !!! میتونی تصور کنی چقدرررر از دست خودم عصبانی شدم !!! وحشتناکه ! 

حالا از امور روزمره که بگذریم در درس خوندن هم دچار مشکل شدم ! این همه عدد و اسم دارو و دوز دارو و اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون ها و ... نمیره توی مغزم ! مغزم آتروفیک شده ! 

چه کنم؟

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان