از چشم هام

پرسید : اگه یکیو دوست داشته باشی چی بهش میگی ؟ 

گفتم : چیزی بهش نمیگم !

گفت : اه ،چقدر مغروری !

گفتم : باید از چشم هام بفهمه ... 

گفت : برو بابا ،خل و چل!

:))

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان