من میگم ...

من میگم مقدس ترین لحظه ی هر آدم لحظات قبل از به خواب رفتنه ... اون آخر آخر شب ... اون موقع که تمام راه های ارتباطیت رو با این دنیا قطع کردی ... اون موقع که توی دنیای فکر و خیال غوطه ور شدی ... 

من میگم آدم ها باید بلد باشند اون لحظه ی دلچسب قبل از حل شدن تو دنیای خواب رو چجوری بگذرونند ...

من میگم هر آدمی باید واسه اون لحظه هاش برنامه داشته باشه ! نه !"برنامه" نه! واژه ی قشنگی نیست !زیادی زمینیه ... من میگم آدم باید اون لحظه های دلچسب رو ریز ریز بچشه و مزه مزه کنه و هی طولش بده ... من میگم آدم باید واسه اون لحظه ش تصویری داشته باشه تا خودش رو توش غرق کنه ... نمیدونم ...تصویری از یک رویا ، یک خاطره ، یه آرزو ، یک آدم ... هر چیز...

امان از وقتی که اون لحظه هات خالی باشند و خالی بگذرند ...

+ حالا فهمیدی چرا با وجود خواب آلودگی شدیدم نمیتونم به خواب برم ؟ که چرا اینقدر به خودم کش و قوس میدم و کلافه هستم؟ به خاطر همین لحظه هاست ... به خاطر اینکه تصویری ندارم براشون ....پرده ای که جلوی چشم هام رو گرفته تاریکه تاریکه ... هیچی نیست ....

+میفهمی؟

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان