خدا!

یادم نمیاد آخرین بار کی با "خدا" حرف زدم و یا بهش فکر کردم ... بعید میدونم اون هم یادش باشه ...
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان