کسی باید باشه باید (2)

کسی باید باشه که صدای ملچ مولوچت موقع خوردن بستنی رو دوست داشته باشه :)

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان