ارزشش رو داشت ؟!!

دلم میخواد یک روزی برسه توی زندگیم که نفس عمیقی از ته دل بکشم و این جمله رو بگم : 

 ارزشش رو داشت !

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان