با دردِ پوچی چگونه کنار بیاییم !

از صبح که بیدار شدم چسبیدم به "بار هستی" میلان کوندرا ، از خونه که بیرون نرفتم هیچ، حتی پرده رو کنار نزدم ببینم دنیای بیرون چه رنگیه ...همیشه فکر میکردم آدمهایی که خیلی زیاد کتاب میخونند آدم های بافرهنگ و باسواد و خاصی هستند اما امروز فهمیدم بعضیها میتونند معمولی و خیلی معمولی و خیلی خیلی معمولی باشند اما با ولع کتاب بخونند ،فقط برای فرار از صداهای ذهنشون و برای غرق شدن در دنیای خیال ... بد نیست ، دردِ "پوچی" رو تسکین میده ... 

من آدم کتابخونی نیستم اما همین اندک که میخونم حسابی تسکین دهنده ست ... باید بیشتر بخونم ... 

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان