پس لرزه!

از صبح سرم گیج میره ، هی تلوتلو میخورم ،به زور خودمو توی اتاق عمل سرپا نگه داشته بودم ، موقع پوشیدن کفشم نزدبک بود بخورم زمین ، گهگاهی درد عجیبی تیر میکشه توی پهلوم ، نفسم تنگه ! با مختصر فعالیت معمولی تنگی نفس و تپش قلب میگیرم ،پاهام درد میکنه ... الان هم نیمه جون کف اتاق افتادم ،به جای مسکن صدای داریوش رو مزه مزه میکنم و دارم قالب تهی میکنم ... 

+ یادم باشه در اولین فرصت برم یه سری آزمایش بدم ...

+ میخوام مجددا داروی آنتی دپرسان رو شروع کنم اما اینبار با تجویز خودم،حوصله و فرصت دکتر رفتن ندارم ! 

+ میگه این حالت ها میتونه پس لرزه باشه ! عحب توصیف قشنگی کرد خدایی! 

+

 

 

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان