جسارت!

میدونی چیزی که بیشتر از همه در مورد این دارو دوست دارم چیه ؟ اینه که به آدم جرات و جسارت میده !چیزی که من هیچوقت در عمرم نداشتم! امیدوارم تا قبل از پایان این هفته دوزش به حدی برسه که بتونم بکوبم توی دهن دکتر ع م با اون رفتارهای احمقانه و بی منطقش!!! 

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان