حیف

من و تو میتونستیم زوجی تکرار نشدنی باشیم ... حیف شد ...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان