خلسه یا همچین چیزی!!!

عادت دارم شب ها خیلی زود چراغ ها رو خاموش کنم و در آغوش تاریکی فرو برم ،از وقتی که چراغ رو خاموش میکنم تا لحظه ای که به خواب برم دو سه ساعت طول میکشه و در این چند ساعت غرق فکر و خیال میشم ... نهایتا به جایی میرسم که زمان و مکان رو گم میکنم و حال عجیبی رو تجربه میکنم ...فقط به مدد فشردن دکمه ی گوشی که بالای سرم گذاشتم میتونم به یاد بیارم الان چه موقع از شبانه روزه و چه روزی از هفته ست و من کجام ... 

راستش رو بخواهید اون نقطه ای که ازش گفتم ،یعنی همون جایی که مکان و زمان رو گم میکنم دلپذیرترین موقعیت دنیاست ...در حدی که گاهی اوقات حتی به دنیای خواب هم ترجیحش میدم و در برابر به خواب رفتن مقاومت میکنم ... اما حیف که ماندنی نیست و زود تموم میشه ...حیف ...

+ کسی همچین حالی رو تجربه کرده؟ میشه اسمش رو گذاشت "خلسه" ؟


About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان