چرت و پرت

1. فقط منم که فکر میکنم دخترها بدون آرایش زیباترند یا شما هم همین فکر رو میکنید؟

2. خیره شدم به رد سوختگی روی آرنجم ...دو سال پیش با اتو سوخت و هنوز جاش مونده ...

3. تنهایی کم کم تبدیل میشه به تِم زندگیت ! کم کم سخت میشه ازش دل کند...

4. اونقدر هوا گرمه که تمام فکر و خیالام تبخیر شده ...

5. سکوت ...

6. Anhedonia

7.چرت و پرت مینویسم !پس هستم!

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان