کسی باید باشه باید(4)

کسی باید باشه که ...

چیه ؟فکر کردین الان میخوام عاشقانه طور بنویسم؟ نه والا! کسی باید باشه که به جات کشیکهات رو وایسته!!!همین!


About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان