monster

1. روز اول بخش عفونی مریضها رو تقسیم کردیم، تخت 5 و 6 و 7 به من افتاد ، بالای سر تخت 7 رفتم ، پسر جوانی حدودا 25 ساله آروم روی تخت دراز کشیده بود ، من رو که دید خودش رو جمع و جور کرد و محترمانه سلام علیک کرد ، قبل از اینکه پرونده اش رو باز کنم یا چیزی ازش بپرسم با خودم فکر کردم چه پسر مظلوم و ساکتی...
پرونده رو باز کردم و شرح حالش رو خوندم ، مورد آبسه ی عضله ی سواس بود و جهت تخلیه و نمونه برداری از آبسه بستری شده بود ، به habitual history که رسیدم دیدم فی الجمله نماند از معاصی و منکری که نکرد و مسکری که نخورد(شما بخوانید : نماند از گُه ای که نخورد و غلطی که نکرد!!!) 
2. دلم میخواست انگشتهام رو توی دهان تمام کسانی که امروز به من روز دختر رو تبریک میگفتند خورد کنم!!!مزخرف!مزخرف...
3. تماس گرفته که فلان پسر دکترای فلان چیر دارد ،دنبال دختری از فلان شهر میگردد،البته دختر خوب و خانوم(حالا اینکه تعریف خانوم چیست نمیدونم!) ،و اینکه آقا پسر دوست دارد همسرش پزشکی خوانده باشد ، معرفیت کنم بهش؟؟؟ 
این هم یکی دیگر از معضلات رشته ی تحصیلی ما! در چشم جنس مخالف کالایی لوکس به نظر میاییم!!!! به خدا خبری نیست ،خودتون رو بدبخت نکنید ،برید با یک دختر غیرشاغل ازدواج کنید و تا آخر عمرتون لذت ببرید از خوردن غذاهای دستپخت همسرتون،خوشحال باشید از اینکه هر شب خونه ست ،هر روز لذت ببرید از دیدن چهره ی شاد و آراسته و آرایش کرده اش و ...
4.بیمار bedsore ای در ناحیه گلوتئال (همون حوالی باسن!) داشت و وظیفه ی اینترن فلک زده شستشو و پانسمان این زخم بود! اون اینترن خوشبخت هم کسی نبود جز این حقیر!!! دستکش رو پوشیدم، ماسک رو زدم و رفتم بالای سرش! زخم رو پانسمان کردم ،اینکه ظاهر زخم بسیار مشمئز کننده بود هیچ! من فقط به این فکر کردم که این دست ها نباید الان اینجا باشند و این کار رو انجام بدن !مطمئنا روز قیامت از من در پیشگاه خداوند شکایت خواهند کرد!!! ببین تو رو خدا! به دستهامون هم بدهکار شدیم!
5. میدونم نوشته هام روز به روز مزخرف تر میشه! میدونم که دارم هیولا میشم !کاریش هم نمیتونم بکنم! اینجا تنها جایی که میتونم حرف بزنم!اگر وقت میگذارید و میخوانید به بزرگی خودتان ببخشید! 

+ توضیح : اینترن عفونی به اینترنی گفته میشود که در بخش عفونی مشغول به کار است ،نه اینترنی که دچار عفونت شده! ماسک هاتون رو بردارید :)

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان