کسی باید باشه باید(5)

کسی باید باشه که یک شب تا صبح باهاش این شهر رو قدم بزنی و قدم بزنی و قدم بزنی و موقع طلوع سپیده ی صبح در آغوشش جون بدی ...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان