کیستی ؟

کیستی که من اینگونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ میکنم ؟

+ آیدا
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان