کسی باید باشه باید(6)

کسی باید باشه که با دست هاش تن خسته و دردناکت رو بعد از یک روز کشیک سخت ،تسکین بده و آروم کنه ...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان