مستی شبانه ...

اینکه باید صبح زود بیدار شم و برم سر کار ، اینکه فردا از سردرد و خواب آلودگی مدام خودم رو لعن و نفرین خواهم کرد ،اینکه فردا کشیک هستم تا ظهر روز بعد ، اینکه مغزم داره مدام الارم میده که بخواب ! ،هیچکدوم نمیتونن لذت این شب بیداری رو از من بگیرن ، بعد از مدت ها باز نشستم زیر آسمون و این مستی شبانه رو مزه مزه میکنم ... 

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان