رگ های خالی ....

غم ، خشم ، ترس ، استرس ، هیجان و ...هیچکدام به تنهایی بد نیست ... وجود هر کدومش نشون میده باریکه ای از زندگی در رگ هات جریان داره ... اما ...

اما اگه یک روز هیچ احساسی در رگ هات جریان نداشت ..اگه یک روز رگ هات خالی بود ...اگه خالی بودی ... اون وقت یعنی دیگه زنده نیستی ...

خالی ام ...خالی ...

کاش میتونستم تمومش کنم ... کاش میتونستم محو شم ...کاش میتونستم بمیرم ... 

خوب نیستم .........

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان