با طعم تمشک !

خب همه ی صداهایی که در کله ی من شنیده میشه نق و نوق نیست، گاهی صداهای آرومی از گوشه ی ذهنم میشنوم که با این هیاهو و این حجم از آشفتگی مغایرت داره ... مثلا یکیش اینه : اینقدر حرص نخور ، اینقدر تلاش نکن همه ی اتفاقات رو کنترل کنی و همه چیز رو پیش بینی کنی ، اتفاقات زندگی انسان غیر قابل پیش بینیه ، خیلی تلاش نکن جهت تغییر دادن اوضاع و خیلی هم غر نزن به ناخوشایند بودن اوضاع ...آروم باش و بگذر و زندگی کن ...سخت نگیر ..اولین کفشی که جلوی پات بود رو بپوش و اولین جاده ای که مقابلت هست رو طی کن ...کسی نمی دونه چی در پیشه و چه اتفاقی خواهد افتاد ... شاید کنار این جاده پر باشه از بوته های تمشک ... شاید خیلی بد نگذره ... شاید ته جاده هیچ اتفاقی نیوفته !شاید هیچ چیز یا هیچ کس در انتظارت نباشه ... شاید اون انتها فقط باید دل خوش باشی به طعم تمشک هایی که توی مسیر خوردی و هنوز مزش زیر دندوناته ... زندگی همینه  ... 


+ حالا به کدوم صدا باید گوش بدم؟

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان