احساس خوشبختی...

آخرین بار کی احساس خوشبختی کردی؟ 

۹
لیمو جیم
۱۴ مرداد ۰۱:۰۹
نیم ساعت پیش!

پاسخ :

اگه دوس داشتی تعریف کن
همدم ماه
۱۴ مرداد ۰۱:۱۱
همین الان که با خواهرم بحثم شد و بعد از چند دقیقه آشتی کردیم و کلی بهم خندیدیم:)

پاسخ :

چه خوب
بی نام
۱۴ مرداد ۰۱:۳۰
شاید سیزده روز پیش. شاید!!!

پاسخ :

اگه دوست داشتی تعریف کن چرا ...
ناشناس
۱۴ مرداد ۰۱:۳۲
یادم نمیاد!

پاسخ :

تنها نیستی!
سولانژ ...
۱۴ مرداد ۰۲:۱۸
right now! :)
فصل دوم هوس او کاردزم ... و دارم یکی از ترک هاش که بشدت دوست می دارمو می گوشم و اینده مو جلوی چشمم می بینم .... زندگی بین یه عالمه امریکایی و انگلیسی چشم ابی و خاکستری ... اینده ... زندگی محض تو قلب بریتانیا :)

پاسخ :

چقده خوب ...خوشبحالت :)
لیمو جیم
۱۴ مرداد ۰۲:۴۱
داشتم با دوستم راجع به اتفاقات پیش رو صحبت میکردم و یهو به خودم اومدم گفتم خدایا مرسی که حداقل الان میتونم خوشحال باشم , مرسی که امیدوارم ...

پاسخ :

خیلی هم خوب ...
حوا ...
۱۴ مرداد ۰۸:۱۳
شاید تا یک ماهِ دیگه اتفاق بیفته...

پاسخ :

آینده سر جاش .. من از گذشته پرسیدم ...
بی نام
۱۴ مرداد ۱۳:۰۱
راستش اون روز شاید برای هزارمین بار شکست خورده بودم و اعصابم بهم ریخته بود. دیگه حوصله اینکه دوباره از اول شروع کنمو نداشتم. یه لحظه به ذهنم رسید که من هربار که توی زندگیم شکست خوردم ناراحت شدم چون همیشه دلم میخواست شکست نخورم و در واقع شکست ناپذیر باشم و همیشه هم دوست داشتم هیچ نقصی توی وجودم نباشه و کاملِ کامل باشم. شکست ناپذیری و کمال مطلق صفات خداست و من همیشه دنبال همین صفات بودم برای همین اون لحظه فهمیدم همیشه دنبال خدا بودم و خدا رو توی وجودم حس کردم.

پاسخ :

خوشبحالت ...
ندا
۱۵ مرداد ۲۲:۲۸
همین الان و هرلحظه. با اینکه توی یکی از بدترین دوره های زندگیم هستم اما عمیقا شاکرم و احساس خوشبختی میکنم. چون هنوز ستونهای محکمی توی زندگیم دارم که جلوی متلاشی شدنم رو گرفتن

پاسخ :

ستون های محکم ... 
کاش داشتمش ...
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان