? being born

یکی از دوستانم که حامله ست میگفت فقط یک بار از روش پیشگیری استفاده نکرده و با یک try  حامله شده ، کلی خوشحال بود و با هیجان میگفت پسرش حسابی عجله داره برای به دنیا اومدن و حتما کلی کار داره توی دنیا برای انجام دادن ...
و من به پدر و مادرم فکر کردم که بعد از چندین سال و به کمک دکتر و دارو من رو به این دنیا آوردند ...و به خودم فکر میکنم که چقدر در برابر به دنیا اومدن مقاومت کردم ،تا اینکه نهایتا دستم رو گرفتند و پرتم کردند توی این دنیا ...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان