ملال ...

شاملو چقدر دقیق و قشنگ حالمون رو توصیف کرده : 
                    
           "در خود به ملال با یکی مرده سخن میگویم ..."
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان