chief complaint

در انتظار نوبت روانپزشک نشسته ام و دارم به این فکر میکنم که چه چیزی رو به عنوان chief complaint بگم ! هیچی به ذهنم نمیرسه !

+ cc/chief complaint : شکایت اصلی ؛ اولین سوالی که هر پزشکی از بیمارش میپرسه !

+ بعدا : حرف زدن با روانپزشک ها چقدر سخته (و سخت تر وقتیه که دکترت رو درست انتخابش نکرده باشی)

++ در برابر خیلی از سوالهاش جوابی نداشتم و فقط گفتم "نمیدونم" ، واقعا هم نمیدونستم ! و اونم با چشمهایی گرد نگام کرد ...


About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان