تهرانِ مهربانِ صبح های جمعه

صبح جمعه ی دل انگیزتان بخیر !

1. پست کشیک هستم و خسته اما خلوت و آرامش صبح جمعه حال و هوام رو عوض کرد و تلخی کشیک دیشب از تنم در رفت ... صبحِ روزهای جمعه، تهران مهربونه و لبخند میزنه ،چقدر با تهرانِ خشمگین و اخموی طول هفته فرق داره ... چقدر دوست داشتنی تره ... 

2. در مورد پاراگراف آخر نوشته ی قبلی ، چیزی که نوشتم تصمیمی بود که شاید در آینده بگیرم ...در واقع از زبان خودم(خودِ بازنده ام!) در آینده اونو نوشتم ... نه الان! خیالتون راحت هنوز اونقدر خُل نشدم که زندگیم رو بر باد بدم :)


About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان