کاش بدونی ...

بین هیاهوی روزهام ،بین هجوم آدم ها و صداها ، فقط چند ثانیه چشم هام رو میبندم و به تو فکر میکنم و لبخندی که ناخودآگاه به دنبال این فکر روی لب هام میشینه ... فقط همون چند ثانیه من رو زنده نگه میداره ... فقط همون چند ثانیه ... کاش بدونی ...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان