مسیر ...

+ مسیر زندگی مثل یه روده ،که یعنی راهی جز رفتن نداری ...About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان