دختر بس!

چهل و دو سالشه ،سه تا دختر داره ، توی یکی ار بارداری های قبلیش که دوقلویی بوده، قل پسر رو از دست داد و قل دختر زنده موند!

شوهرش پسر میخواست ، اینبار به روش IVF باردار شد تا بتونند جنسیت جنین رو انتخاب کنند ! اینبار دوقلو و هر دو پسر شدند ! اما دوقلوها مشکل دارند ، الان با شک به TTTSبستری شده (یه سندرمی هست که دو تا جنین، جفت مشترک دارند و یکی از جنین ها خون رو از اون یکی میدزده و در نتیجه یکی کمتر از اون یکی رشد میکنه)  ...

گهگاهی تلفنش زنگ میخوره ،با زبانی(گویش؟؟؟لهجه؟؟؟) که من نمیفهممش صحبت میکنه، گاهی موقع صحبت کردن با تلفن اشک میریزه ... نمیدونم چه سرنوشتی داشته و چی بر سرش اومده ، اونقدر هم خسته هستم که حوصله ندارم بشینم پای حرفاش ...


... 


TTTS:  twin to twin transfusion syndrome

IVF : In vitro fertilisation


About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان