کسی باید باشه باید (8)

کسی باید باشه که شب ها برات شاملو بخونه و تو در آغوشش بغض کنی و بباری و بمیری ...


About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان