"زندگی" در دست های من ...

 امروز برای اولین بار در عمرم یک نوزاد رو از بطن مادرش بیرون کشیدم و توی دست هام گرفتم ! امروز یک انسان توی دست های من اولین لحظه های زندگی رو نفس کشید ، امروز یک انسان توی دست های من اولین گریه ی عمرش رو تجربه کرد ... امروز دست های من بیهوده نبودند! 

و بعد از اون مست چشم های درشت و زیبای دخترک بودم  ...

امیدوارم زندگی برات شیرین باشه دخترک ...

+ به تاریخ سیزده شهریور هزار و سیصد و نود و هفت هجری خورشیدی

+ البته که به تنهایی کار خاصی نکردم و رزیدنت ها کارهای اصلی رو انجام دادند ،صرفا خواستم این تجربه ثبت بشه ...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان