کسی باید باشه باید (10)

کسی باید باشه که تخت یک نفره ات رو باهاش شریک شی ...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان