کسی باید باشه باید(12)

کسی باید باشه تا کنار هم زیر سقف آسمونِ شب دراز بکشید و در سکوت غرق تماشای آسمون بشید...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان